guidedbattlefieldtours.org

1 DAY TOURS

MORE DAY TOURS

FLANDERS

FLANDERS

guidance and historical explanation about WWI in Flanders

BRUGES

BRUGES

The Bruges day program is situated in the unknown part, namely in a round Sint Anna area

NORMANDY

NORMANDY

Normandië en zijn rijke geschiedenis ! zowel culinair als geografisch. Geniet van Normandië aan het Kanaal.

CORSICA

CORSICA

The ancient Greeks called Corsica Kallisté, the most beautiful. The island contains the best of all the Mediterranean worlds.

SOMME

SOMME

Battlefields on the Somme, Amiens, Arras and Boulogne-sur-Mer; Moving sites and real stories

WATERLOO

WATERLOO

This is a day completely under the spell of “The last battle of Napoleon Waterloo”

LOTHARINGEN

LOTHARINGEN

French Lorraine consists of the old Duchy of Lorraine, Duchy of Bar and the dioceses of Metz, Toul & Verdun

DRONE

DRONE

I am in possession of a drone pilot certificate. This is an absolute added value as a travel souvenir!

SOCIAL MEDIA

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Op 22 Mei 1885 is Victor Marie Hugo gestorven in Parijs was 83 jaar oud geboren in Besançon op 26 februari.
Was een Frans schrijver, dichter, essayist en staatsman en wordt beschouwd als een van de belangrijkste en invloedrijkste Franse romantische auteurs van de 19e eeuw. Hij schreef romans, gedichten, toneelstukken, essays en politieke toespraken en liet ook een uitgebreide briefwisseling na.
Victor Hugo werd sterk beïnvloed door François René de Chateaubriand. Hugo publiceerde zijn eerste dichtbundel in 1822.

In 1831 verscheen Hugo’s eerste grote roman: Notre-Dame de Paris (De klokkenluider van de Notre Dame). Het werk was zo succesvol dat het al gauw in verschillende Europese talen werd vertaald.
Het was gedeeltelijk de bedoeling om de stad Parijs ertoe aan te zetten de verwaarloosde Notre Dame-kathedraal te restaureren
Daarnaast werden ook romans gepubliceerd, zoals de beroemde roman Les Misérables (1862). Zich goed bewust van de hoge standaard van zijn werk, besloot Hugo de publicatie toe te wijzen aan de hoogste bieder.
In 1870 keerde Victor Hugo terug naar Frankrijk, nadat Napoleon III tijdens de Slag bij Sedan door Pruisen werd verslagen en de Derde Franse Republiek was afgekondigd. Zijn terugkeer in Parijs was triomfantelijk. Hij werd als een ware nationale held ingehaald. Hugo werd verkozen in de Assemblée nationale, maar moest na een tijd vaststellen dat ook dit regime voor hem teleurstellend was, waarop hij zich terugtrok uit de actieve politiek. Op korte tijd beleefde hij de belegering van Parijs, kwam hij een milde beroerte te boven, werd zijn dochter Adèle in een krankzinnigengesticht opgenomen, en stierven zijn twee zoons Charles en François-Victor. Ondanks deze persoonlijke verliezen bleef Hugo zich inzetten voor zijn politieke ideeën. Hij wijdde de laatste jaren van zijn leven aan de bescherming van de communards en aan de bewaring van zijn manuscripten voor het nageslacht. Tijdens de laatste jaren van zijn leven bleef hij ook schrijven. Zo publiceerde hij in 1870 Religions et religion (over de grenzen en mogelijkheden van de wetenschap), in 1872 L’année terrible (een poëtisch commentaar op de Commune), in 1873 zijn laatste roman Quatre-vingt-treize, in 1877 L’Art d’être grand-père en in 1881 Les Quatre Vents de l’esprit.
Victor Hugo overleed op 22 mei 1885 op 83-jarige leeftijd. Zijn laatste woorden waren "Je vois une lumière noire" (Ik zie een zwart licht).[2] Zijn dood gaf aanleiding tot een nationale rouw. Zijn lijkkist stond enkele dagen onder de Arc de Triomphe, vanwaar hij onder massale belangstelling werd vervoerd naar zijn laatste rustplaats in het Panthéon. Men schat dat zo’n drie miljoen mensen hem de laatste eer hebben bewezen.
... See MoreSee Less

Op 22 Mei 1885 is Victor Marie Hugo gestorven in Parijs was 83 jaar oud geboren in Besançon op 26 februari.
Was een Frans schrijver, dichter, essayist en staatsman en wordt beschouwd als een van de belangrijkste en invloedrijkste Franse romantische auteurs van de 19e eeuw. Hij schreef romans, gedichten, toneelstukken, essays en politieke toespraken en liet ook een uitgebreide briefwisseling na.
Victor Hugo werd sterk beïnvloed door François René de Chateaubriand. Hugo publiceerde zijn eerste dichtbundel in 1822. 

In 1831 verscheen Hugo’s eerste grote roman: Notre-Dame de Paris (De klokkenluider van de Notre Dame). Het werk was zo succesvol dat het al gauw in verschillende Europese talen werd vertaald.
Het was gedeeltelijk de bedoeling om de stad Parijs ertoe aan te zetten de verwaarloosde Notre Dame-kathedraal te restaureren
Daarnaast werden ook romans gepubliceerd, zoals de beroemde roman Les Misérables (1862). Zich goed bewust van de hoge standaard van zijn werk, besloot Hugo de publicatie toe te wijzen aan de hoogste bieder.
In 1870 keerde Victor Hugo terug naar Frankrijk, nadat Napoleon III tijdens de Slag bij Sedan door Pruisen werd verslagen en de Derde Franse Republiek was afgekondigd. Zijn terugkeer in Parijs was triomfantelijk. Hij werd als een ware nationale held ingehaald. Hugo werd verkozen in de Assemblée nationale, maar moest na een tijd vaststellen dat ook dit regime voor hem teleurstellend was, waarop hij zich terugtrok uit de actieve politiek. Op korte tijd beleefde hij de belegering van Parijs, kwam hij een milde beroerte te boven, werd zijn dochter Adèle in een krankzinnigengesticht opgenomen, en stierven zijn twee zoons Charles en François-Victor. Ondanks deze persoonlijke verliezen bleef Hugo zich inzetten voor zijn politieke ideeën. Hij wijdde de laatste jaren van zijn leven aan de bescherming van de communards en aan de bewaring van zijn manuscripten voor het nageslacht. Tijdens de laatste jaren van zijn leven bleef hij ook schrijven. Zo publiceerde hij in 1870 Religions et religion (over de grenzen en mogelijkheden van de wetenschap), in 1872 L’année terrible (een poëtisch commentaar op de Commune), in 1873 zijn laatste roman Quatre-vingt-treize, in 1877 L’Art d’être grand-père en in 1881 Les Quatre Vents de l’esprit.
Victor Hugo overleed op 22 mei 1885 op 83-jarige leeftijd. Zijn laatste woorden waren Je vois une lumière noire (Ik zie een zwart licht).[2] Zijn dood gaf aanleiding tot een nationale rouw. Zijn lijkkist stond enkele dagen onder de Arc de Triomphe, vanwaar hij onder massale belangstelling werd vervoerd naar zijn laatste rustplaats in het Panthéon. Men schat dat zo’n drie miljoen mensen hem de laatste eer hebben bewezen.Image attachment

1948 - Chaim Weizmann wordt gekozen tot de eerste president van Israël.
In het land Kanaän vormden zich al tijdens de ijzertijd de Israëlitische koninkrijken Israël en Juda, maar de moderne Israëlische geschiedenis begint in de twintigste eeuw, waarin de Balfour-verklaring een cruciale rol speelde. Het Brits Mandaat Palestina, dat op zijn beurt is ontstaan na de opsplitsing van het Ottomaanse Rijk in 1920, werd in 1947 door de Verenigde Naties verdeeld in een onafhankelijke Joodse en een onafhankelijke Arabische staat, met een aparte status voor Jeruzalem.
Het verdelingsplan, omarmd door joodse leiders maar afgewezen door de Arabieren, leidde tot de Arabisch-Israëlische Oorlog van 1948. De onafhankelijke staat Israël werd ondertussen, in mei 1948, uitgeroepen en een jaar later met Resolutie 273 toegelaten tot het lidmaatschap van de Verenigde Naties. De Joodse Autonome Oblast (provincie) is de enige autonome oblast in Rusland en op Israël na het enige gebied ter wereld met een officiële Joodse status.
Wie was Chaim Weizmann
Geboren op 27 november 1874 in Motai, Keizerrijk Rusland en overleden 9 november 1952 Rehovot, Israel.
Weizmann groeide op in een Russisch-Joods gezin. Hij was de derde van vijf kinderen. In 1892 verliet hij Rusland en studeerde Scheikunde aan de Technische Universiteit in het Duitse Darmstadt. Vanaf 1894 studeerde Weizmann aan de Technische Universiteit Berlijn. Vandaar vertrok hij in 1897 om zijn studie te voltooien aan de Universiteit van Fribourg. Daar promoveerde hij ook in 1897. Na zijn promotie begon Weizmann als assistent-professor aan de Universiteit van Geneve en emigreerde in 1907 naar Groot-Brittannië om hoogleraar te worden aan de Universiteit van Manchester. In 1910 verkreeg Weizmann het Britse staatsburgerschap.
In 1934 richtte Weizmann (van beroep scheikundige) het Daniel Sieff Institute op, pionier in wat later biochemie zou heten. Het startkapitaal kwam van de verwante families Sieff, Marks, en Sacher die hun vermogens hadden verdiend met de Britse winkelketen Marks & Spencer. De naam werd gegeven ter nagedachtenis van het tragische overlijden van de zoon van een van hen. Het instituut kreeg later de naam Weizmann Instituut van Wetenschappen.
Weizmann verscheen in 1936 voor de Commissie-Peel. Deze was ingesteld door de Britse premier Stanley Baldwin om te adviseren over het Mandaatgebied Palestina. Vanuit Europa trok een grote groep Joden naar Palestina, vooral veroorzaakt door het antisemitisme van de Nazi’s in Duitsland. De nieuwe immigratiestroom leidde op haar beurt weer tot (gewapend) verzet van de Arabieren in Palestina, die zich bedreigd voelden door de groeiende Joodse bevolking. Weizmann zei voor de commissie over de Europese joden dat “voor hen de wereld verdeeld is in plaatsen waar ze niet mogen leven en plaatsen waar ze niet binnen mogen gaan”. De Commissie-Peel stelde in haar rapport voor om Palestina op te delen in een Joodse staat en Arabische staat. David Ben-Gurion en Weizmann haalden de zionistische leiders over akkoord te gaan met het voorstel, als basis voor verdere onderhandelingen. Zowel de Britse regering als de Arabische leiders, met Haj Amin al-Husseini aan het hoofd, wezen het voorstel af. In plaats daarvan werd de Joodse immigratie naar Palestina beperkt, juist op het moment dat duizenden Joden een heenkomen zochten voor het toenemende geweld dat zou uitmonden in de Holocaust. Weizmann nam het later de zionistische beweging kwalijk dat zij niet meer haar best had gedaan tijdens de beste jaren van het Britse mandaat om meer Joden naar Palestina te halen. In dat geval zou er nooit sprake zijn geweest van een delingsvoorstel, maar zouden de Joden volgens hem het gehele land toegewezen hebben gekregen.
Na de uitbraak van de Tweede Wereldoorlog nam een groot deel van de Joden in Palestina dienst in het Britse leger. Weizmann stond aan de basis van de oprichting van de Joodse Brigade die voornamelijk aan het Italiaanse front vocht. In de oorlog verloor hij een zoon die in dienst van de RAF vloog. Na de oorlog raakte hij verbitterd door het toenemende geweld tegen de Britten van revisionistische Zionisten.
Weizmann nam in mei 1942 deel aan de zionistische Biltmore conferentie in New York. De aanwezigen kozen voor een duidelijke koerswijziging. Er werden resoluties aangenomen waarin de MacDonald White Paper van 1939 werd afgewezen en men voornam om van Palestina een Joodse republiek te maken. De zionistische beweging zag het Britse rijk niet langer als een bondgenoot. Het was een eerste poging aansluiting te zoeken bij de Verenigde Staten als aankomende wereldmacht. Dit nieuwgevormde beleid week sterk af van de traditionele zionistische politiek, waarin de vestiging van Joden in Palestina centraal stond, niet wie de zeggenschap had. De invloed van Weizmann, die juist voorstander was van toenadering tot de Britten, binnen de zionistische beweging nam af, hoewel hij naar buiten toe een van de boegbeelden bleef. David Ben Goerion nam het stokje over.
Tijdens het uitroepen van de onafhankelijkheid was Weizmann in de Verenigde Staten. Hij wist de Amerikaanse president Harry Truman ertoe over te halen de nieuwgevormde staat enkele uren na zijn oprichting al te erkennen. In 1949 trad hij aan als de eerste president van Israël. In deze functie vervulde hij grotendeels ceremoniële activiteiten. Deze positie bekleedde hij tot zijn dood in 1952.
... See MoreSee Less

1948 - Chaim Weizmann wordt gekozen tot de eerste president van Israël.
In het land Kanaän vormden zich al tijdens de ijzertijd de Israëlitische koninkrijken Israël en Juda, maar de moderne Israëlische geschiedenis begint in de twintigste eeuw, waarin de Balfour-verklaring een cruciale rol speelde.  Het Brits Mandaat Palestina, dat op zijn beurt is ontstaan na de opsplitsing van het Ottomaanse Rijk in 1920, werd in 1947 door de Verenigde Naties verdeeld in een onafhankelijke Joodse en een onafhankelijke Arabische staat, met een aparte status voor Jeruzalem. 
Het verdelingsplan, omarmd door joodse leiders maar afgewezen door de Arabieren, leidde tot de Arabisch-Israëlische Oorlog van 1948. De onafhankelijke staat Israël werd ondertussen, in mei 1948, uitgeroepen en een jaar later met Resolutie 273 toegelaten tot het lidmaatschap van de Verenigde Naties. De Joodse Autonome Oblast (provincie) is de enige autonome oblast in Rusland en op Israël na het enige gebied ter wereld met een officiële Joodse status.           
Wie was Chaim Weizmann 
Geboren op 27 november 1874 in Motai, Keizerrijk Rusland en overleden 9 november 1952 Rehovot, Israel.
Weizmann groeide op in een Russisch-Joods gezin. Hij was de derde van vijf kinderen. In 1892 verliet hij Rusland en studeerde Scheikunde aan de Technische Universiteit in het Duitse Darmstadt. Vanaf 1894 studeerde Weizmann aan de Technische Universiteit Berlijn. Vandaar vertrok hij in 1897 om zijn studie te voltooien aan de Universiteit van Fribourg. Daar promoveerde hij ook in 1897. Na zijn promotie begon Weizmann als assistent-professor aan de Universiteit van Geneve en emigreerde in 1907 naar Groot-Brittannië om hoogleraar te worden aan de Universiteit van Manchester. In 1910 verkreeg Weizmann het Britse staatsburgerschap.
In 1934 richtte Weizmann (van beroep scheikundige) het Daniel Sieff Institute op, pionier in wat later biochemie zou heten. Het startkapitaal kwam van de verwante families Sieff, Marks, en Sacher die hun vermogens hadden verdiend met de Britse winkelketen Marks & Spencer. De naam werd gegeven ter nagedachtenis van het tragische overlijden van de zoon van een van hen. Het instituut kreeg later de naam Weizmann Instituut van Wetenschappen.
Weizmann verscheen in 1936 voor de Commissie-Peel. Deze was ingesteld door de Britse premier Stanley Baldwin om te adviseren over het Mandaatgebied Palestina. Vanuit Europa trok een grote groep Joden naar Palestina, vooral veroorzaakt door het antisemitisme van de Nazi’s in Duitsland. De nieuwe immigratiestroom leidde op haar beurt weer tot (gewapend) verzet van de Arabieren in Palestina, die zich bedreigd voelden door de groeiende Joodse bevolking. Weizmann zei voor de commissie over de Europese joden dat “voor hen de wereld verdeeld is in plaatsen waar ze niet mogen leven en plaatsen waar ze niet binnen mogen gaan”. De Commissie-Peel stelde in haar rapport voor om Palestina op te delen in een Joodse staat en Arabische staat. David Ben-Gurion en Weizmann haalden de zionistische leiders over akkoord te gaan met het voorstel, als basis voor verdere onderhandelingen. Zowel de Britse regering als de Arabische leiders, met Haj Amin al-Husseini aan het hoofd, wezen het voorstel af. In plaats daarvan werd de Joodse immigratie naar Palestina beperkt, juist op het moment dat duizenden Joden een heenkomen zochten voor het toenemende geweld dat zou uitmonden in de Holocaust. Weizmann nam het later de zionistische beweging kwalijk dat zij niet meer haar best had gedaan tijdens de beste jaren van het Britse mandaat om meer Joden naar Palestina te halen. In dat geval zou er nooit sprake zijn geweest van een delingsvoorstel, maar zouden de Joden volgens hem het gehele land toegewezen hebben gekregen.
Na de uitbraak van de Tweede Wereldoorlog nam een groot deel van de Joden in Palestina dienst in het Britse leger. Weizmann stond aan de basis van de oprichting van de Joodse Brigade die voornamelijk aan het Italiaanse front vocht. In de oorlog verloor hij een zoon die in dienst van de RAF vloog. Na de oorlog raakte hij verbitterd door het toenemende geweld tegen de Britten van revisionistische Zionisten.
Weizmann nam in mei 1942 deel aan de zionistische Biltmore conferentie in New York. De aanwezigen kozen voor een duidelijke koerswijziging. Er werden resoluties aangenomen waarin de MacDonald White Paper van 1939 werd afgewezen en men voornam om van Palestina een Joodse republiek te maken. De zionistische beweging zag het Britse rijk niet langer als een bondgenoot. Het was een eerste poging aansluiting te zoeken bij de Verenigde Staten als aankomende wereldmacht. Dit nieuwgevormde beleid week sterk af van de traditionele zionistische politiek, waarin de vestiging van Joden in Palestina centraal stond, niet wie de zeggenschap had. De invloed van Weizmann, die juist voorstander was van toenadering tot de Britten, binnen de zionistische beweging nam af, hoewel hij naar buiten toe een van de boegbeelden bleef. David Ben Goerion nam het stokje over.
Tijdens het uitroepen van de onafhankelijkheid was Weizmann in de Verenigde Staten. Hij wist de Amerikaanse president Harry Truman ertoe over te halen de nieuwgevormde staat enkele uren na zijn oprichting al te erkennen. In 1949 trad hij aan als de eerste president van Israël. In deze functie vervulde hij grotendeels ceremoniële activiteiten. Deze positie bekleedde hij tot zijn dood in 1952.Image attachment
2 weeks ago

Gisteren naar Lezing in gerich door War-And-Remembrance over onderwaterarcheologie van U-Boten gegeven door Tomas Termote (°1975), is een geboren getogen Oostendenaar. De familie aan vaders’ kant was bijna volledig betrokken met de zee: reders, vissers, matrozen. Tomas studeerde archeologie te Leuven en maritieme archeologie en geschiedenis aan de Universiteit van Bristol. Hij werkt als freelancer met zijn eigen boot bij het uitvoeren van duikwerken en maritieme projecten. Hij ondernam ook tal van archeologische expedities: onderzoek op een 16e eeuws wrak te Mozambique, zoektocht naar het scheepwrak Oxford in Haïti, opgraving van een 17e eeuws wrak van de zilvervloot te Panama, Belgica expeditie in Harstad, Noorwegen, oversteek van de Noordwestpassage, identificatie van vele wrakken in de zuidelijke Noordzee... Hij publiceerde ook al 9 boeken over wrakken aan de Belgische kust ... See MoreSee Less

Gisteren naar Lezing in gerich door War-And-Remembrance over onderwaterarcheologie van U-Boten gegeven door Tomas Termote (°1975), is een geboren getogen Oostendenaar. De familie aan vaders’ kant was bijna volledig betrokken met de zee: reders, vissers, matrozen. Tomas studeerde archeologie te Leuven en maritieme archeologie en geschiedenis aan de Universiteit van Bristol. Hij werkt als freelancer met zijn eigen boot bij het uitvoeren van duikwerken en maritieme projecten. Hij ondernam ook tal van archeologische expedities: onderzoek op een 16e eeuws wrak te Mozambique, zoektocht naar het scheepwrak Oxford in Haïti, opgraving van een 17e eeuws wrak van de zilvervloot te Panama, Belgica expeditie in Harstad, Noorwegen, oversteek van de Noordwestpassage, identificatie van vele wrakken in de zuidelijke Noordzee... Hij publiceerde ook al 9 boeken over wrakken aan de Belgische kustImage attachmentImage attachment+3Image attachment

84 jaar geleden 1940 is de Stelling bij Sedan doorbroken
Op 15 mei 1940 om 7u30 ‘s morgens, na slechts vijf dagen van oorlog in het Westen, krijgt Winston Churchill, Eerste Minister van Groot-Brittannië, een telefoon van zijn Franse collega, Mijnheer Paul Reynaud, die duidelijk in shock verkeert en zegt: “We zijn verslagen – we hebben de slag verloren!”.
Churchill antwoordt ontsteld:
“What? That fast – this can’t betrue!” Maar Reynaud kan enkel bevestigen:
“De stelling bij Sedan is doorbroken– Duitse tanks stromen in massa’s door”.
Inderdaad, op de 15de, na een doorbraak bij Sedan, stormden Generaal Guderians tanks in de richting van het Kanaal.
Na de oorlog werd dit maneuver door talrijke historici van verschillende naties in superlatieven beschreven als één van de meest briljante overwinningen uit de moderne krijgsgeschiedenis. De architect van de operatie was Generaal Erich von Manstein.
De uitvoering ervan werd gerealiseerd door General der Panzertruppen Heinz Guderian.
Tijdens de oorlog zelf werd het “wonder bij Sedan” voorgesteld als het resultaat van een nieuw ontwikkeld typeoorlogsvoering met name de “Blitzkrieg”.
Dit was vooral te wijten aan NAZI-oorlogspropaganda die bedoeld was om de westerse geallieerden te intimideren en om de “Führer” op te hemelen die blijkbaar de initiator van een dergelijk concept zou zijn geweest. We zullen zien dat de “Blitzkrieg” als een gepland nieuw concept een legende of een mythe is en dat Hitler zeker niet de initiator was van iets dergelijks.
Tijdens de historische inleiding zullen we analyseren in welke mate Duitsland klaar was voor een offensief in het Westen en hoe het Landleger (Das Heer) zich moest voorbereiden op een krachtmeting met de Westerse grootmachten Frankrijk en Groot-Brittannië. We zullen van nabij ingaan op de planning van de operatie die berucht werd onder de naam Fall Gelb. Wat waren de onderliggende ideeën – de objectieven of te bereiken doelen – wat waren de risico’s. Welke lessen had men geleerd uit de Eerste Wereldoorlog? We analyseren de situatie aan de kant van de geallieerden en voornamelijk in Frankrijk, dat bij een komend conflict naar alle waarschijnlijkheid opnieuw de schok zou moeten opvangen.
... See MoreSee Less

84 jaar geleden 1940 is de Stelling bij Sedan doorbroken
Op 15 mei 1940 om 7u30 ‘s morgens, na slechts vijf dagen van oorlog in het Westen, krijgt Winston Churchill, Eerste Minister van Groot-Brittannië, een telefoon van zijn Franse collega, Mijnheer Paul Reynaud, die duidelijk in shock verkeert en zegt: “We zijn verslagen – we hebben de slag verloren!”. 
Churchill antwoordt ontsteld: 
“What? That fast – this can’t betrue!” Maar Reynaud kan enkel bevestigen: 
“De stelling bij Sedan is doorbroken– Duitse tanks stromen in massa’s door”. 
Inderdaad, op de 15de, na een doorbraak bij Sedan, stormden Generaal Guderians tanks in de richting van het Kanaal. 
Na de oorlog werd dit maneuver door talrijke historici van verschillende naties in superlatieven beschreven als één van de meest briljante overwinningen uit de moderne krijgsgeschiedenis. De architect van de operatie was Generaal Erich von Manstein. 
De uitvoering ervan werd gerealiseerd door General der Panzertruppen Heinz Guderian. 
Tijdens de oorlog zelf werd het “wonder bij Sedan” voorgesteld als het resultaat van een nieuw ontwikkeld typeoorlogsvoering met name de “Blitzkrieg”. 
Dit was vooral te wijten aan NAZI-oorlogspropaganda die bedoeld was om de westerse geallieerden te intimideren en om de “Führer” op te hemelen die blijkbaar de initiator van een dergelijk concept zou zijn geweest. We zullen zien dat de “Blitzkrieg” als een gepland nieuw concept een legende of een mythe is en dat Hitler zeker niet de initiator was van iets dergelijks. 
Tijdens de historische inleiding zullen we analyseren in welke mate Duitsland klaar was voor een offensief in het Westen en hoe het Landleger (Das Heer) zich moest voorbereiden op een krachtmeting met de Westerse grootmachten Frankrijk en Groot-Brittannië. We zullen van nabij ingaan op de planning van de operatie die berucht werd onder de naam Fall Gelb. Wat waren de onderliggende ideeën – de objectieven of te bereiken doelen – wat waren de risico’s. Welke lessen had men geleerd uit de Eerste Wereldoorlog? We analyseren de situatie aan de kant van de geallieerden en voornamelijk in Frankrijk, dat bij een komend conflict naar alle waarschijnlijkheid opnieuw de schok zou moeten opvangen.Image attachmentImage attachment+3Image attachment

Een samenvatting van een themareis Normandië en de herdenking D-Day 6 June 1944 met een culinair toetje van 01 tot en met 6 mei 2024 voor #reizendoejemetflamingo. ... See MoreSee Less

1 CommentComment on Facebook

Heel mooi gedaan!

More posts

WHO ARE WE ?

Introducing myself: my name is johan Bossuyt I am a tour guide for Guided Battlefield Tours, certified for different regions in Europe, recognized by FBAA as well. For those among you interested in visiting Flanders following regions of Normandy- The Somme – Val d’Oise – Lorraine and even Corsica belong to my preferences. Following destinations have been extensively studied and belong to my work such as, Alpes-Haute-Provence, Langeudoc, Roussilon, Luberon, the Gironde and even Prague in Tjechoslovakia. My specializations are mainly the numerous battlefields in Europe, including the French-Prussian wars and the Napoleonic campaings with Waterloo as the final destination. Also the crusades can be offered as an excursion with the knights Templar in Europe and Word War I and Word war II. Excursions with as theme the WW I, are located in and around parts of Flanders- the Somme-Lorraine with the Chemin des Dames-Verdun, Argonne and the Maginot Line. Word War Two themed excursions range from the Battle of the Bulge in the Ardens till the landing on the beaches of Normandy. We guarantee personal guidance and a passionate historical reconstruction. Enjoy Your trip.